zapisujemy

Działalność nieewidencjonowana. Czym jest i co należy o niej wiedzieć

Działalność nieewidencjonowana to pojęcie stosunkowo nowe, gdyż ta forma prowadzenia działalności została uregulowana i oparta w prawie dopiero w 2018 roku. Czym jest działalność nieewidencjonowana i co musisz o niej wiedzieć? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest działalność nieewidencjonowana

Sama działalność nieewidencjonowana polega na tym, że osoba fizyczna wykonująca dane czynności nie rejestruje działalności gospodarczej. Jest to możliwe, jeśli zostaną spełnione dwa warunki. Przede wszystkim przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu pięćdziesięciu procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po drugie dana osoba w okresie ostatnich sześćdziesięciu miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Niezwykle proste są tutaj zasady rozpoczęcia działalności. Dana osoba może tutaj w dowolnym momencie złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeśli w trakcie prowadzenia działalności, przekroczymy dochód, który jest określony w ustanie, to automatycznie jesteśmy zmuszeni do zarejestrowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnie obowiązujących. Mamy na to siedem dni od dnia przekroczenia limitu na dopełnienie formalności.

Dla kogo?

do biuraTen rodzaj działalności został stworzony szczególnie dla tych osób, które chcą oficjalnie prowadzić pewną aktywność, a jednocześnie zyski, które osiągają, nie są tak duże, żeby było to powodem do legalizowania działalności. Mogą być to na przykład aktywności związane z udzielaniem korepetycji czy też wykonywaniem drobnych prac w zakresie strzyżenia trawy, krawiectwa czy szycia. To także rozwiązanie dla tych osób, które posiadają już działalność gospodarczą, ale chcą zająć się też innym rodzajem aktywności. Wiedzą doskonale, że nie będą na tym polu osiągać dużych dochodów, a jednocześnie nie zależy im na poszerzaniu kodów PKD. Musimy jednak mieć świadomość, że przepisy o działalności nieewidencjonowanej dotyczą tylko i wyłącznie osób fizycznych. Nie mogą z nich skorzystać na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisu tego nie stosuje się również do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej. Musimy też dokonać właściwych obliczeń, kiedy przyjdzie nam określać zasady, kiedy przekroczymy warunki dla tego typu działalności.

Sama ustawa posługuje się pojęciem przychodu, a nie dochodu. Więc ta kwota połowy minimalnego wynagrodzenia, to nie jest kwota naszego zysku. Po drugie, ustawa posługuje się pojęciem przychodu należnego, czyli wliczamy do niego kwoty nam należne, chociażby jeszcze nie zostały nam wpłacone. Jeżeli klient miał nam zapłacić, to tę kwotę wliczamy do przychodu należnego, nawet jeżeli tej wpłaty nie otrzymaliśmy. Z przychodu należnego wyłączamy wartości zwróconych towarów. Musimy także pamiętać, że wpisana do ustawy kwota nie może zostać przekroczona w żadnym miesiącu prowadzenia naszej działalności nieewidencjonowanej.

Działalność nieewidencjonowana nie oznacza działalności całkowicie wolnej od obowiązków. Dlatego nie zapominajmy o obowiązkach podatkowych. Dochody przez nas uzyskane nadal mamy obowiązek wykazać i odprowadzić od nich odpowiedni podatek, po spełnieniu przesłanek zawartych w przepisach podatkowych. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności obliczeń, zawsze możemy skorzystać z usług biura rachunkowego, które często prowadzi również usługi doradztwa podatkowego.

Przeczytaj również

One thought on “Działalność nieewidencjonowana. Czym jest i co należy o niej wiedzieć

Comments are closed.